Dzień dobry ♡
Poniżej regulamin naszego sklepu internetowego Justinqa –
www.justinqa.pl [1], w którym znajdziecie informacje : o sposobie
złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i
płatności , zwrotach, reklamacjach .
Przed przystąpieniem do zakupu – prosimy o zapoznanie się z
regulaminem.

Sklep jest własnością Justinqa Justyna Majewska.
Nip: 9282088558
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego :
sklep.justinqa@gmail.com

Słownik pojęć
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące
znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę
sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – niniejszy regulamin
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.justinqa.pl
[1],
5) Sprzedawca – Justinqa Justyna Majewska , ul. Bohaterów Getta 3 ,
68-200 Żary , NIP : 9282088558

Postanowienia wstępne
1.Sprzedawca – Justinqa Justyna Majewska prowadzi sprzedaż detaliczną,
a Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie
sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także
prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego oraz do
dokonania zakupu na stronie www.justinqa.pl [1] , jest:
– dostęp do Internetu,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do dokonania zakupu nie jest obowiązkowe założenia konta .
Wystarczy wypełnienie formularza kontaktowego. Kupujący nie może
jednak dokonać zakupu anonimowo.

5. Ceny produktów podane na stronie sklepu www.justinqa.pl [1] są
cenami brutto.

Założenie konta
1. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia
konta w sklepie.

3. Zaletą posiadania konta w sklepie internetowym www.justinqa.pl [1]
jest możliwość sprawdzenia statusu zamówienia , historii zamówień
, zapis do newslettera, otrzymywanie rabatów i kodów promocyjnych
drogą mailową.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza
rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o
prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony,
a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć,usuwając konto bez podania
przyczyny.

5. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie środki techniczne i
organizacyjne ,które mają za zadanie zagwarantować bezpieczeństwo
pozyskiwania i modyfikacji danych Kupującego.

Złożenie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie wypełniając formularz
kontaktowy lub rejestrując konto na stronie .

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć
następujące kroki:

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać
się z Regulaminem.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe i aktualne
dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał
nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
Sprzedającego co do ich poprawności. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za zamówienie, które zostało wysłane na błędny
adres zamieszkania z winy Kupującego.

Warunki , terminy i formy płatności

1. Kupujący ma do wyboru 3 formy wysyłki:
a) wysyłka kurierska (kurier dpd : wpłata całości na konto , 18 zł)
b) wysyłka kurierska pobraniowa ( kurier dpd : wpłata kosztu wysyłki
na konto , za towar zapłata przy odbiorze, 22 zł)
c) paczkomat ( 16 zł)

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione
produkty:
a)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność Blik,
c) płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.

Rabaty , promocje

1. Warunki oraz czas trwania promocji ustalane są przez sprzedawce.

2. Promocje oraz rabaty nie łączą się ze sobą.

3. Darmowa dostawa nie obowiązuje na produkty przecenione.

Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma
prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od
dnia powzięcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia w formie mailowej na adres sklep.justinqa@gmail.com .

3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
środki nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności
zostanie dokonany na konto bankowe Konsumenta.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu.

Odpowiedzialność za wady produktu

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od
wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli
sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, brak metki lub brak dokumentu
sprzedaży produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w dniu
otrzymania przesyłki, określając jednocześnie swoje roszczenie
związane ze stwierdzoną nieprawidłowością lub składając
oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą
elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji .

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy
Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu
realizacji zamówienia.

2.Dane osobowe Klientów strony www.justinqa.pl [1] są chronione,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w
najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez
osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich modyfikowania oraz usunięcia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obecnie obowiązującego prawa.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania
ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez
nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie
internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub
hasła do takiego Konta.

5.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.